De Internationale

 

 

                     Site français |

Menu

De Internationale

Ontwaakt, verworpenen der aarde
Ontwaakt, verdoemd in hongers' sfeer
Reed'lijk willen stroomt nu over d' aarde
en die stroom rijst al meer en meer

Sterft gij oude vormen en gedachten,
Slaaf geboornen, ontwaakt, ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten, begeerte heeft ons aangeraakt.

Makkers, ten laatsten male,
tot de strijd ons geschaard
en d' Internationale
zal morgen heersen op aard. (x 2)

De staat verdrukt, de wet is logen,
de rijkaard leeft zelfzuchtig voort
Tot het merg wordt d' arme uitgezogen
en zijn recht is een ijdel woord.

Wij zijn 't moe naar ander wil te leven
broeders hoort hoe gelijkheid spreekt:
geen recht waar plicht is opgeheven,
geen plicht leert zij waar recht ontbreekt.

Makkers, ten laatsten male, ...

De heersers, door duivelse listen,
bedwelmen ons met bloedige damp
Broeders, strijdt niet meer voor ander twisten
Breek de rijen, hier is uw kamp.
Gij die ons tot helden wilt maken
0, barbaren, weet wat gij doet!
Wij hebben wapens hen te raken
die dorstig schijnen naar ons bloed.

Makkers, ten laatsten male, ...

 


Foto's