Klein verlet

 

 

                    Site français |

MenuKlein verlet

In de volgende situaties heb je recht op klein verlet:

Huwelijk
• van jezelf:
3 dagen in dezelfde week of de daarop volgende week.

• van je vader, moeder, grootvader, grootmoeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader of stiefmoeder;
• van je eigen kind of dat van je echtgenoot of echtgenote;
• van je kleinkind;
• van je broer, zus, schoonbroer of schoonzus;
• van een ander familielid wonend onder hetzelfde dak:
1 dag (de dag van het huwelijk)

Geboorte
• van jouw kind (wettig of erkend):
De arbeider mag 10 dagen vrijaf kiezen, binnen de 30 dagen die volgen op de bevalling. Tijdens de eerste 3 dagen vrijaf behoudt de werknemer het normale loon, de volgende 7 dagen krijgt hij een uitkering van het ziekenfonds.

Adoptie
• voor het onthaal van een kind in jouw gezin:
De arbeider/ster mag 10 dagen vrijaf kiezen wanneer een kind in het gezin wordt onthaald in het kader van een adoptie. Deze dagen moeten opgenomen worden binnen de 30 dagen die volgen op de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente waar de arbeid/ster woont. Tijdens de eerste 3 dagen vrijaf behoudt de werknemer het normale loon, de volgende 7 dagen krijgt hij/zij een uitkering van het ziekenfonds.

Overlijden
• van jouw echtgenoot of echtgenote, jouw ouders (vader, moeder, tweede echtgenoot of echtgenote van vader of moeder) of jouw kind of de ouders of het kind van je echtgenoot of echtgenote;
3 dagen, te kiezen vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag na de begrafenis

• van familieleden die bij jou inwonen: je broer, zus, schoonbroer of –zus, schoonzoon of –dochter, kleinkind of achterkleinkind, grootvader of –moeder, overgrootvader of –moeder, of diezelfde familieleden van jouw echtgenoot of echtgenote;
2 dagen, te kiezen vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis

• van familieleden die niet bij jou inwonen: je broer, zus, schoonbroer of –zus, schoonzoon of –dochter, kleinkind of achterkleinkind, grootvader of –moeder, overgrootvader of –moeder, of diezelfde familieleden van jouw echtgenoot of echtgenote;
1 dag, de dag van de begrafenis

• van eender welke bloedverwant die onder jouw dak woont:
1 dag, de dag van de begrafenis

Allerlei
• deelname van een wettig, gewettigd, aangenomen, natuurlijk erkend of regelmatig door jou opgevoed kind aan het “feest der vrijzinnige jeugd” of aan de “plechtige communie”:
• deelname aan een officieel bijeengeroepen familieraad:
maximum 1 dag (de nodige tijd)

• deelname aan een jury, oproeping als getuige voor een rechtbank, uitoefenen van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau bij verkiezingen voor gemeente- of provincieraad of voor parlementen (deelstaten, federaal, Europees):
maximum 5 dagen (de nodige tijd)

• oproep van de arbeidsrechtbank
maximum 5 dagen (de nodige tijd)

 

 


Foto's