Tijdskrediet

 

 

                   Site français |

Menu

Tijdskrediet

De wetgever heeft reeds geruime tijd het systeem tijdskrediet ingevoerd voor alle werknemers in de privé sector.

Wij vinden dit een heel sociaal geïnspireerde wetgeving. De werkende mens krijgt hierdoor de kans om gedurende bepaalde perioden in zijn beroepsloopbaan even zijn prioriteiten te laten overhellen naar zijn privéleven.

Er bestaan verschillende systemen in het tijdskrediet:

Tijdskredietvormen
- voltijdse loopbaanonderbreking
- halftijdse loopbaanonderbreking
- vermindering arbeidsprestatie naar 4/5

Thematisch verlof
- ouderschapsverlof
- verlof om zwaar zieke familieleden te verzorgen
- verlof bij palliatief begeleiden van dierbaren.

Bij elk van deze vormen van tijdskrediet heeft de wetgever een vervanginkomen voorzien en voorwaarden waaraan de aanvrager dient te voldoen om van het systeem van tijdskrediet te kunnen genieten.

Het spreekt voor zich dat zo een wetgeving nogal complex is door de diversiteit aan mogelijkheden.

Het ABVV team van OTIS heeft alle informatie verzamelt omtrent deze materie en kan U bijgevolg op deskundige wijze informeren hoe een aanvraag om tijdskrediet moet verlopen.

Mocht U overwegen om nu of in de toekomst Uw rechten op tijdskrediet te willen benutten, dan kunt U altijd terecht bij een van de ABVV delegees die U de correcte procedures zullen uitleggen en indien gewenst de nodige briefwisseling zal opstellen om Uw aanvraag te doen bij de directie en uitbetalinginstellingen.


Foto's