Vakbondsafvaardiging

 

 

                     Site français |

Menu

 Vakbondsafvaardiging (VA)

Sinds 1971 – geboortejaar van cao nr.5 - erkennen de werkgevers de aanwezigheid van de vakbonden in de onderneming. De vakbondsafvaardiging vertegenwoordigt alleen werknemers die bij een vakbond aangesloten zijn. De afvaardiging kan op een onafhankelijke wijze haar beleid bepalen, eisen stellen en onderhandelen met de werkgever.

Het verschil met de OR en het CPBW is de samenstelling. Namelijk de OR en het CPBW tellen vertegenwoordigers van werkgevers én vertegenwoordigers van alle werknemers. Een vakbondsafvaardiging daarentegen vertegenwoordigt de werknemers van het bedrijf die lid zijn van een vakbond. Uiteraard zijn er nog andere verschillen: CPBW en OR zijn overlegorganen, vandaar hun specifieke samenstelling.

In het bedrijf moet een minimum aantal werknemers aan de slag zijn, en daarbovenop moet er een minimum aantal aanvragen zijn om een vakbondsafvaardiging op te richten. Die minima variëren per sector.

De vakbondsafvaardiging is bevoegd voor:

- de arbeidsverhoudingen in de onderneming;
- de onderhandelingen met de werkgever;
- de controle op de naleving van de sociale wetgeving, cao’s, het arbeidsreglement en individuele arbeidsovereenkomsten (het arbeidscontract);
- de dienstverlening, voorlichting, onthaal en informatie voor werknemers.

De samenstelling wordt geregeld door de sectorale cao’s, soms aangevuld door bedrijfs-cao’s. Het aantal werknemers is van tel alsook de samenstelling van de werknemersgroep - arbeiders/bedienden – en de verdeelsleutel tussen de vakbonden.

Lanckmans Christophe- 0475/39.90.51
Vankerk Désiré- 0476/30.41.95
Fernandez Luis- 0476/28.06.37
Voet Jozef - 0476/28.06.68


 

Foto's